25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Projektor pro domácí kino
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje LG 42PQ6000 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 580 stanovisky pro Projektor pro domácí kino LG 42PQ6000, Diplotop porovnává Projektor pro domácí kino LG 42PQ6000 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k LG 42PQ6000.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Projektor pro domácí kino - LG
Nejlepší Projektor pro domácí kino - LG produkty
Seznam značek a výrobců
3M
ACER
AIPTEK
BENQ
CASIO
EPSON
HITACHI
INFOCUS
MITSUBISHI
OPTOMA
PANASONIC
SANYO
SONY
Najít ty nejlepší produkty
Televize
Projektor pro domácí kino
DVD přehrávač
Blu-ray přehrávač
Přenosný DVD přehrávač
DVD rekordér
DVB-T
Dálkové ovládání
Zesilovač pro domácí kino
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne LG 42PQ6000

Uživatelé LG 42PQ6000 dávají velmi dobré skóre pro jeho uživatelskou přívětivost.Hodnotí to jako velmi spolehlivé., Ale oni nejsou jednotní. Pokud máte nějaký problém, potřebujete pomoci, diskusní fóra Diplofix vám pomohou vybrat mezi LG 42PQ6000 a jiným výrobkem.

Podle jeho uživatelů je velmi efektivní., Většinou se shodli v tomto bodě. Většinou se zjistí, že je velmi dobrá hodnota za tu cenu Nebudete nepříjemně překvapeni, když se podíváte na informace v uživatelské příručce LG 42PQ6000 ještě před nákupem.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
a Pední strana G 4 palcÛ 4 palcÛ 4 palcÛ Pi sestavování stojanu dbejte na to, abyste správn rozlisili a sestavili pední a zadní stranu stojanu. 8 Rady pro správnou instalaci Pro bezpecné a dkladné pipevnní televizoru na stnu byste si mli zakoupit potebné soucásti. A Umístte televizor do blízkosti stny, aby pi pípadném postrcení nespadl. A Níze uvedené pokyny pedstavují bezpecnjsí zpsob sestavení televizoru, coz je jeho upevnní ke zdi, aby se zamezilo moznosti jeho pádu dopedu v pípad zatazení. To zabrání pádu televizoru dopedu a moznému zranní. Rovnz se tím zabrání poskození televizoru. Nedovolte dtem, aby po televizoru lezly nebo aby se na nj vsely. A Pfiístroj lze umístit rÛznm zpÛsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Pi montování televizoru na stnu doporucujeme pouzívat stnovou konzolu od spolecnosti LG. A Doporucujeme zakoupit stnovou konzolu, která spluje normu VESA. A Spolecnost LG doporucuje svit nástnnou montáz kvalifikovanému pracovníkovi. A PÍPRAVA 1 2 1 2 G ! POZNÁMKA Konzola by mla být pipevnna na pevnou stnu, která je kolmá k podlaze. G Chcete-li provést instalaci na strop nebo na sikmou stnu, mli byste pouzít speciální konzolu. G Povrch, na njz má být konzola pipevnna, by ml být dostatecn pevný, aby unesl váhu televizoru ­ nap. beton, pírodní kámen, cihly nebo duté tvárnice. G Typ a délka montázních sroub závisí na pouzité konzole. Dalsí informace naleznete v instrukcích dodaných s konzolou...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 42PQ6000 snadné používat?

580 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud LG 42PQ6000 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

625142445465810285193
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.88
= 2.23

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.88 a standardní rozdíl je 2.23.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 42PQ6000 vysoce účinný?

580 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je LG 42PQ6000 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

631011204241899293173
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.79
= 2.23

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.79 a standardní rozdíl je 2.23.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 42PQ6000 spolehlivý, solidní?

580 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že LG 42PQ6000 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

745102142426910788185
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.88
= 2.21

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.88 a standardní rozdíl je 2.21.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 42PQ6000 dobrá hodnota za dané peníze?

580 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že LG 42PQ6000 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

143572030426471100224
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 8.06
= 2.35

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 8.06 a standardní rozdíl je 2.35.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.